Avgifter

Avgifter


Avgifter för vårterminen 2024

Träningsavgifter per termin ungdomar

Grön

1-2 träningar/vecka

900 :-

Vit

1-3 träningar/vecka

1000 :-

Röd / Svart

1-3 träningar/vecka

1000 :-

Medlemsavgift

Per termin

175 :-

Avgift licenser per säsong

Seriespel

Ungdom

0 :-

Avgift licens/säsong

A-licens ungdom (krävs för seriespel)

400 :-

Avgift licens/säsong

A-licens senior (krävs för seriespel)

650 :-

Avgift licens/säsong

D-licens (endast tävling innom distiktet)

100 :-